Tinnitus - Hyperacusis - Misofonie - Geur & smaak klachten

Continue geluiden waarnemen

TINNITUS.. Soms lijkt het nooit meer stil in je oren, zijn er piep, zoem, brom, sis of andere geluiden waarneembaar....

maar het kan anders worden, weer zoals normaal! Benieuwd ? Maak een afspraak zodat ik ook jou kan helpen!

>Objectieve tinnitus is  een door gehoorszenuwen continu of met intervallen aangestuurd geluidstoon, zacht tot erg aanwezig en meetbaar door een KNO arts. 

>Subjectieve tinnitus is waarneming van piep, rinkel, suis, ruis, brom en andere geluiden, in stilte of lawaai, in één of beide oren zonder een KNO arts dit vaststelt.

Een Tinnitus heeft door diverse oorzaken, zoals hoorconflicten en hyperacusis. Beide geven vaak klachten zoals frustraties, oorpijn, onmacht of slaapgebrek. Men voelt zich onbegrepen. Langdurig aanhoudende hyperacusis c.q. tinnitus kan slijtage, beschadiging van binnenoor onderdelen en gehoorsvermindering geven. Ruisonderdrukkende apparatuur helpt irritatie verminderen, echter kan geen oorzaak wegnemen en houdt symptomen meestal in stand.

Tinnitus - Oorsuizen:  is een door de hersenen gestuurde reactie op een geluid, gedachte of gevoel. Het kan komen door een trauma, door medicatie bijwerkingen, hoog histamine gehalte en gespannen merdianen. Het kan opkomen bij een trigger en kan zowel kortstondig als jarenlang duren. Tinnitus kan continu, herhalend of incidenteel zijn, waardoor hoorvermoeidheid of gehoorafname. Door elke  tinnitus(sen) te duiden en begrijpen, vermindert de focus waardoor de last die je ervaart afneemt tot verdwijnt. Eén tinnitus horen kan bestaan uit één of meer, waarbij triggers telkens kunnen activeren. Met luid tinnitus moeten omgaan is een lastig proces. Het leidt af van je wil hóren en verstaan. Het komt geleidelijk, plots of is er continu, zonder pauzes, waardoor je zelden stilte ervaart. Dagelijkse confrontaties met piepen, suis, fluit, getinkel, ruis, doofheid brom of slapeloze nachten geven irritatie, frustraties of down gevoel. Het eist steeds aandacht op.

Ik leg uit hoe de oren werken, waarom de hersenen deze geluiden aansturen. In 20 jaar tinnitus probeerde ik van alles uit. Als iets mij hielp, volgde ik de beroepsopleiding daarvan. Met alle inzichten en kennis van GNM (Bio-logische Natuurwetten) ging ik van 14 naar 3 tinnitus. Nu help ik cliënten omgaan met tinnitus  als coach en geef therapie. We trachten elk geluid te duiden, wat, hoe vaak en met welk reden dit  steeds komt (methodiek G.M.N ., dr. R.G. Hamer). Door begrijpen van deze symptomen neemt de tinnitus en hoorvermoeidheid af met 50% tot 90%.

Misofonie : extreem onverdraagbare geluiden

Bij Misofonie zijn bepaalde geluiden zó sterk storend, dat er enorme irritaties, zeer extreme boosheid en woede ontstaan. Bekend zijn b.v. eetgeluiden, smakken, sabbelen of zien van mensen die eten. Ook buiten geluiden, zoals havengebrom, tuin geluiden, trampoline, verkeersgeluiden kunnen misofonie opwekken. De ongekende boosheid wordt gestuurd vanuit gevoelens en komen voort uit diep gelegen emoties. Oude sporen vormen steeds aanleiding. Mensen met misofonie ervaren soms fonofobie: het slecht verdragen van geluid dat schel of hard klinkt. Als misofonie coach zoek ik oorzaken in het verleden die bijdragen tot de misofonie van nu en pas de methodiek daarop aan.

Fonofobie/Hyperacusis: overgevoeligheid voor geluiden

Fonofobie komt voor in relatie met tinnitus en misofonie Daarnaast komt dit voor bij hoogsensitieve mensen, vroeggeborenen, bij autisme en mensen die langdurig met harde geluiden in aanraking waren. De toename van geluidgevoeligheid is gerelateerd aan de mate waarin men er mee is geconfronteerd. Bij Hyperacusis ervaart men normaal en gemiddeld geluid als extreem luid tot zelfs pijnlijk. De stapediusspier (kleinste spiertje in het lichaam) in het binnenoor dempt binnenkomend geluid te weinig of geheel niet. Dit wordt veroorzaakt door een geluids/hoorconflict.

Cliënt ervaringen:

"Ik had ca 9 maanden last van tinnitus, dat is nu minder, meer naar de achtergrond.  Ik had het meeste aan dat er echt naar mij geluisterd werd en dat ik meer over mezelf heb geleerd." Esther P.

"Hoi Liesbeth !!  hier een SUPER BLIJ bericht van M. het suizen is voor 80 %  afgenomen.!!  Ben super happy.!!  Wil onze 2e afspraak nog even verzetten  en afwachten. Misschien heeft ons contact al vruchten afgeworpen.!!! Dus zover BEDANKT en ik hou contact. Lieve groetjes !!  

"Ik zocht hulp om meer rust te ervaren. Zelf al tientallen dingen geprobeerd. Het is niet weg, maar het stoort me veel minder en soms ben ik het gewoon even 'kwijt'. Ik zou coaching door Liesbeth uiteraard aanraden door mijn positieve ervaring. Heb het meest gehad aan het inzicht geen angst voor tinnitus te hoeven hebben, dat het niet erger hoeft te worden en dat het zelfs beter kan worden. Dat heeft me enorm geholpen !! 

"Ik kwam voor hulp bij tinnitus, moeilijk concentreren en hulp voor afbouwen medicijnen voor duizeligheid (Ménière). Het mislukte mij om dit te verbeteren (score 9 last). Ik kan er nu veel beter mee omgaan en gebruik geen medicijnen meer, nu zonder klachten. Ik zou deze coaching zeker aanraden aan anderen omdat Liesbeth alles heel duidelijk uitlegt en heb de behandeling als erg fijn ervaren met goede resultaten. Ik kan nu veel beter met stress situaties omgaan, meer zelfvertrouwen wat betreft Ménière en de vermoeiheid is ook veel minder geworden. Ik ben heel blij met het resultaat!" 

" Het is heel fijn om door haar geholpen te worden en met Liesbeth te praten. Ik kan nu anders denken."  T van Beers 

" Ik merk dat ik nu kan omgaan met mijn tinnitus en mijn angsten en energie " 

3a - Alle teksten onder Blij van Binnen auteursrecht & copywright

Een ervaring met therapie en coaching voor tinnitus.