Logisch Coachen: praktisch denken en verwoorden.

NLP methodes zijn slim om de wereld te verkennen en situaties te verduidelijken. Zo ontstond inspiratie voor de methode van Logisch Coachen ®Een doeltreffende methode om de kern(en) van een (gezamelijk) probleem verduidelijken.  

Hoe ga je aan de slag als alles je even te veel lijkt te zijn? Hoe begin je, wat komt als belangrijkste naar voren, is 1e prioriteit en wat lijkt te ontbreken, doch is wél van nature aanwezig? Hoe verschillen alle betrokkenen in visie, wat lijkt de beste oplossing en is iedereen daarmee gebaat? Precies daarmee help ik je op weg: filteren wat belangrijk is om mee te beginnen en ga daarmee aan de slag vormt de basis van Logisch Coachen😉. Daarbij wordt het individuele probleem gewerkt, d.w.z. elk belang telt. Wat de een voelt of denkt over een kwestie, kan ongelijk zijn aan anderen.

Want je hebt een probleem, je bént het niet.

Twijfels en dilemma's horen nu eenmaal bij het leven. Zoek hulp bij een taboe of schaamte,  dat is heel normaal. Hulp biedt steun bij wat dwars zit; zo kan de oude ballast loslaten en positieviteit terugbrengen.

Laat een probleem nooit winnen, durf en (over)win dat probleem dus zelf! 

 Alle teksten onder Blij van Binnen auteursrecht & copywright

Wat vergt er (te)veel aandacht?

Vraag om hulp, het mág

Helderheid brengt vooruitgang