TRAUMA therapie - EMDR 


Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. 

EMDR is derhalve een vorm van Trauma therapie, waarbij beeld, geluid of gevoel van het trauma bekend zijn. Het behandelt impact en bijwerkingen van indrukwekkende of traumatische gebeurtenissen. Zo'n plotse, schokkende of nare beleving heeft enorme impact. Als verwerking op dat moment mislukt, vindt geen overdracht plaats in de hersenen vanuit de amandelkernen (via de hippocampus) naar het opslagbrein (neo cortex). Het blijft onverwerkt, wordt geisoleerd in het brein opgeslagen en geeft bij "sporen" of gedachten aan het trauma opnieuw dezelfde emoties en gevoelens van angst e.d.

Hoe het EMDR proces gaat, leg ik tevoren uit. Door deze therapie wordt een onverwerkte gebeurtenis alsnog verwerkt. Dit kan op 3 manieren, door een combinatie van oogbewegingen, en/of een geluid via een koptelefoon en/of gebruik te maken van gevoelssensoren via een speciaal daarvoor ontwikkelde apparaatje; de NeuroTAC-audio scan (zie foto). Met één tot enkele EMDR-sessies wordt zo het trauma defintief opgelost. EMDR kan daarom al vanaf jongere leeftijd veilig worden toegepast.

Na een EMDR sessie zijn de nare emoties en gevoelens van de hevige gebeurtenis weg, en kan men er net als andere dingen aan denken zonder angst of traumatisch gevoel.  In elke zorgpolis staat vermeld of er vergoeding wordt gegeven voor EMDR. 

Meer over EMDR in het artikel onderaan( AD 01sep2020) op

EMDR met gebruik van Neuro Tac apparatuur

Fases van EMDR

Artikel AD over EMDR