Blij van Binnen   Liesbeth Meuldijk    Vlaardingen 

Praktijk voor Hypnotherapie, Regressietherapie, EMDR,

OldPain2Go, The Simpson Protocol & Flow of Life Hypnose

NLP, OCP-Perfectionisme & Systemisch Coachen

Reiki, Healing, Energetische massage & meer

www.blijvanbinnen.nl

 NLP & Coaching


Mensen praten en communiceren met elkaar.  Hoe je woorden worden opgevat, is mede bepaald door snelheid, intonatie, toonhoogte en alle nonverbale communicatie. Word je vaak verkeerd begrepen via de app of sms? Misverstanden ontstaan sneller door woorden zonder beeld en geluid. Hoe en wat iemand iets zegt, wordt dan ander opgevat dan beoogt.

NLP (lNeuro Linguistisch Programmeren) gaat over interactie en inzichten in de wijze waarop je communiceert met/naar anderen en in/met jezelf. Het is een groot geheel van taalpatronen die op het denken, doen en voelen van invloed zijn. Door NLP taalgebruik kun je preciezer te verwooden, oordeelloos zonder aannames, vervormingen, generalisatie en weglatingen zeggen wat je bedoelt. Zo kunt je makkelijker uiten, beter zeggen wat je wil  en je wordt beter (sneller) begrepen.

 NLP, OCP & Systemisch Coachen  -  Bepper Methode 

Bepper Blance Methode
OCP Perfectionisme Coaching

Als je zoekt naar persoonlijke groei en ontwikkeling, kan NLP-coaching  een waardevolle aanvulling zijn. Met NLP leer je beter gebruik maken je talent en communicatie voorkeuren, patronen en denkwijzes.  Het hept om belemmerende overtuigingen te verminderen en positieve veranderingen in gang te zetten. 

Via verschillende methodes, zoals het  NLP-werkmodel of de Logische Niveau's, wordt je meer bewust van hoe je dingen zegt, je gedrag, de rol in gesprekken en het effect daarvan. Dit geeft heldere perspectieven en tools voor het dagelijkse leven, toepasbaar in waarden, gedrag en vaardigheden.


Systemisch Coachen is een methode om te ontdekken hoe en in welke mate  gewoontes en patronen in het gezin waaron je opgroeide en je jeugd nú van invloed zijn, zowel negatief als positief.  Deze patronen vormen jouw systeem.  Bv wat niet mocht of je tekort kwam, waardoor de authentieke jij zich te weinig kon gaan ontwikkelen . Het lijkt op familie opstellingen, echter we hierbij  meer1 op 1 kijken naar het heden, verleden en toekomst. 

Bepper Balance methode geeft iemand de kans om vanuit zichzelf vragen over een dilemma, probleem, gevoel, gedachte, kwestie, keuze of situatie. te stellen. Er ontstaat ruimte in het hoofd en volgt een nieuwe visie op bestaande feiiten.,  volgens vast stappen-plan en met gebruik van een bord en fysieke tools. De verkregen inzichten zorgen voor de juiste denkwijze en het maken van goede keuzes. Het kan solo of in duo worden uitgevoerd b.v. bij een meningsverschil of besluitvorming

Perfectionisme Coaching OCP


Al op jonge leeftijd zijn gezin- en leefsituaties van inlvoed op wie je wordt. Hoe je hecht, of anderen altijd voorgaan, te hoge verwachtingen aan jezelf. Volhouden in de huidige maatschappij vol stress en sociale media, werk, gezin of studie en leefomstandigheden kost veel moeite, tijd en energie.    Niet zo vreemd als dergelijke situaties je grenzen ongewenst overheersen. Dat mag, mits het van korte duur is en hulp nabij.


Te langdurig volhouden geeft van jong tot oud  geploeter, (over)spanning en kan leiden tot perfectionisme en drang tot bevestiging. Je doet jezelf tekort ten bate van je omgeving door ingesleten patronen.


. Lees meer over het patroon van Perfectionisme....

Copyright © en teksten auteursrecht Blij van Binnen.nl