Blij van Binnen   Liesbeth Meuldijk    Vlaardingen 

Praktijk voor Hypnotherapie, Regressietherapie, EMDR,

OldPain2Go, The Simpson Protocol & Flow of Life Hypnose

NLP, OCP-Perfectionisme & Systemisch Coachen

Reiki, Healing, Energetische massage & meer

www.blijvanbinnen.nl

Uitleg en informatie over (h)oren & hoor-problemen

Tinnitus  betreft vanuit het brein via één of beide gehoorszenuwen aangestuurd geluid. Continu of met interval, op bepaalde tijden waarneembaar geluid in één of beide oren, met of zonder een mechanische (meetbare) oorzaak, die vaak gerelateerd aan stress en vermoeidheid.

Primaire tinnitus: een geluid dat is vastgesteld via metingen door een KNO-arts.  Subjectieve tinnitus: dit hoorbaar voor de persoon zelf. Een tinnitus kan zijn een piep, rinkel, suis, ruis, brom, zoem, sis, getingel of andere geluid, die in stilte of lawaai, in één of beide oren wordt waargenomen. 

Tinnitus heeft biologisch gezien nut en postitieve intentie, maar als je niet goed begrijpt waarom dit je ineens overkomt, is het enorm moeilijk ermee om te gaan.  Tinnitus hebben geeft enorme frustraties. Je kunt te maken krijgen met depressie, overspannenheid en slaapgebrek. Soms ontstaat er een gehoor-vermindering of plots-doofheid, die blijvend is of tijdelijk en overgaat. Anti-ruis apparatuur kan helpen vanaf ca. 30% of meer gehoorschade, zodat je kunt blijven communiceren en (woorden) kunt verstaan. Advies: ga altijd naar een specialistisch en zelfstandig werkende audiciën.

Hyperacusis betekent overgevoeligheid voor geluid wat normale sterkte heeft, doch door iemand als zeer luid of extra hard wordt ervaren. Voor deze personen kan elk geluid pijnlijk of prikkelend zijn, met geknisper of pijn. Hyperacusis kan soms leiden tot een tinnitus of misofonie. Het kan al tijdens de embryonale vorming zijn ontstaan. 

Fonofobie is fobie of angst voor speciefiek geluid, mauwen, blaffen, gefladder of knallen e.d. meestal a.g.v. een trauma.

Misofonie  is een ongewilde, plots opkomend en zeer moeilijke te vermijden gedachte, emotie of lichamelijke respons.  Specifieke geluiden, beelden en gevoelens triggeren "iets" in een fractie van seconde, waarna direct zeer extreme gevoelens van woede, walging of haat opkomen. Dit is geen bewuste of expres zo gekozen reactie en veel meer dan een ergernis of irritatie.  Gaat gepaard met hevige drang om iets te schreeuwen of doen, verlies van zelfbeheersing, waarna spijt en schaamte over het eigen gedrag.

Al hoor-aandoeningen hebben negatief effect op het functioneren en sociale leven.  Contact maken, samen eten, theater, op visite gaan e.d.  wordt vermeden.  Het sterrenbeeld en karakter wegen mee in hoe men ermee omgaat.

Tips:

Gebruik ALTIJD gehoorbescherming. Dit helpt voor minder tinnitus áchteraf na hard geluid, bijvoorbeeld  bij een concert of muziek, machinale geluiden op het werk of voertuigen lawaai. Gehoorbeschermers zijn op maat te laten maken.


Wees tevens alert op de geluidsstand via oortjes en koptelefoons: het staat al snel té hard en kan achteraf weer irritatie c.q. tinnitus verhogend zijn. Geen slaap apps of muziek om in slaap te komen: dit houdt het (geh)oor juist alert.


Copyright © en teksten auteursrecht Blij van Binnen.nl

Kan dat geluid stoppen?

En zo ja, hoe dan?


Elke trilling wordt waargenomen en gehoord via oren. 

Zeg minderhorend i.p.v. slecht

Het is vaak al eenzaam genoeg

unsplash